לראשונה מאז ייסודו, מצעד החיים בפולין לא יתקיים השנה ביום השואה עקב התפרצות מגפת הקורונה ברחבי העולם.

פרויקט שלטי הזיכרון הווירטואליים של מצעד החיים הנו המשך למסורת השנתית, במסגרתה מניחים, נערים, נערות וניצולי שואה מרחבי העולם המשתתפים במצעד, לוחות זיכרון ובהם מסר אישי לאורך מסילת הרכבת שבין אושוויץ לבירקנאו.

הצטרפו אלינו להעלאת זכרם של הנספים בשואה, לכבד את הניצולים שהיו ועודם איתנו, והתחייבו להילחם באנטישמיות.

יחד נשלח מסר לעולם: #NeverMeansNever

צרו את שלט
הזיכרון שלכם
מלאו פרטים אישיים
שדה חובה Text contains bad words
שדה חובה Text contains bad words
Incorrect email Text contains bad words
כתבו את המסר האישי שלכם על שלט הזיכרון
אותיות שנשארו:
0/300
#NeverMeansNever

#NeverMeansNever
תודה

שלקחתם חלק בפרויקט השלט הווירטואלי של מצעד החיים. בכך הצטרפתם למאות אלפי אנשים, שהשאירו מסר אישי על פסי הרכבת באושוויץ-בירקנאו והתחייבו כי #NeverMeansNever

#NeverMeansNever

Seventy-five years after the Holocaust, the tragedy of our people, as Anti-Semitism raises its ugly head once again across the world, the nations of the world must stand together. Together, in the struggle against racism. Together, in the struggle against anti-Semitism and extremism. Together, for the protection of democratic values and human dignity. This is the mission of our time. This is our challenge. If we can unite around these things, then we can rise to the challenge.

#NeverMeansNever
President of the State of Israel
Reuven (Ruvi) Rivlin

Setenta y cinco años después de la Shoah la terrible tragedia de nuestro pueblo, cuando el antisemitismo levanta su horrenda cabeza en el mundo, todos los pueblos tienen que unificarce y. Luchar juntos contra el racism. Luchar juntos contra el antisemitismo y el extremismo, Juntos para cuidar los valores democráticos y los derechos humanos. Esta es la meta en nuestra era, Este es nuestro desafío. Si conseguimos unificarnos alrededor, poder podremos.

#NeverMeansNever
Presidente del Estado de Israel
Reuven (Rubí) Rivlin

שבעים וחמש שנים לאחר השואה, הטרגדיה הנוראה של עמנו, בשעה שהאנטישמיות זוקפת את ראשה המכוער ברחבי הגלובוס, אומות העולם כולן נדרשות לעמוד ביחד. יחד במאבק נגד הגזענות, יחד במאבק נגד האנטישמיות והקיצוניות, יחד למען שמירתם של ערכי הדמוקרטיה וכבוד האדם. זה הייעוד של זמננו. זה האתגר שלנו. אם נשכיל להתאחד סביבו – יכול נוכל לו.

#NeverMeansNever
נשיא מדינת ישראל
ראובן (רובי) ריבלין